Tel: 06-1-201-4102 Email: ofe@ofe.hu
1012 Budapest, Logodi u. 22-24.
KEZDŐLAP - Bemutatkozunk - Tevékenységünk - Gyakori kérdések - Kapcsolat

Hírek - Sajtószoba - Belépés az egyesületbe - Rendezvényeink - Online tanácsadó iroda - Média kampány - Publikációk, előadások - E-learning - Kiadványaink - Reklám és fogyasztóvédelem - Békéltető testület - Jogi kalauz - Nyilvántartások, adatbázisok - Linkgyüjtemény - Nemzetközi kapcsolatok - Archívum

Hasznos tudnivalók:

Fogalomtár


Támogatók:
Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület távoktatási programja

Általános pénzügyi ismeret bővítését célzó tananyag, on-line képzés


Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület fontos feladatának tekinti a fiatal fogyasztók érdekeinek védelmét, és folyamatos tájékoztatását a pénzügyi szolgáltatások területén is.
 
Az elmúlt évek során a legtöbb lakossági bank számos új, modern, az ifjúság életstílusához igazodó szolgáltatással jelent meg, és ajánlotta kedvező feltételekkel új termékeit, és ez a tendencia bizonyosan folytatódni fog.
 
A távoktatási programmal, melyet a A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból támogatott, bővíteni kívánjuk az ifjú és leendő banki ügyfelek ismereteit, felhívni a figyelmet azokra a veszélyekre és esetleges kockázatokra, amelyek együtt járnak (járhatnak) egy szolgáltatás igénybevételével, segítséget nyújtani a banki szolgáltatások összehasonlításában ezáltal elérni, hogy a fogyasztó a számára legkedvezőbb terméket válassza.
 
Tananyagunk a pénzügyi ismeretek bővítését célozza, a Nemzeti Alaptantervben (NAT) megfogalmazott iskolai feladatokra építve, azok megvalósulását segítve.
 
A NAT-ban kiemelt fejlesztési feladat a gazdasági nevelés, melyben megfogalmazódik a gazdálkodás és a pénz világára vonatkozó tudás igénye. A társadalom számára nélkülözhetetlen pozitív attitűd kialakítása az értékteremtő munka, valamint a gazdasági ésszerűség iránt.
 
Fontos, cél, hogy a tanulók értsék a fogyasztás gazdaságot mozgató szerepét, saját fogyasztói magatartásuk jelentőségét, felelősségét. Képessé váljanak a rendelkezésükre álló erőforrásokkal való gazdálkodásra (pénzzel való bánni tudás), valamint mérlegelni tudják a döntéseikkel járó kockázatokat, a hasznot vagy a költségeket.
 
Kiemelt figyelmet fordítottunk a gazdálkodással és a pénzügyekkel kapcsolatos képességek fejlesztésére, és a személyiségnevelés fontos részének kell tekinteni az okos gazdálkodás képességének a kialakítását, valamint azt hogy tudjanak eligazodni a fogyasztási javak, szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok között.
 
E célok megvalósítását kívánjuk elősegíteni interaktív programunkkal.
 
A tananyag a „ Moodle” keretrendszerben kerület kidolgozásra.
 
A Moodle egy nyílt forráskódú, tudás alapú oktatási keretrendszer, olyan programkörnyezet, melyben elérhetők a kurzusok tananyagai, azokról bővebb információk, biztosítva ezzel az online kommunikáció lehetőségét. A rendszer számos innovatív oktatásszervezési megoldást nyújt, nagyban segítve az ismeretek hatékony elsajátítását.
 
A projekt célja, hogy fejlessze a diákok, tanárok felkészültségét és képességeit a széles körben hozzáférhetővé tett, innovatív e-learning tananyag segítségével.
 Keresés